Jūsu grozā
0 prece(s)
 
Preču kategorijas
Suņiem
Kaķiem
Putniem
Grauzējiem
Seskiem
Zivtiņām
Zirgiem
Kontakti
 
e-pasts: [email protected]

Mūsu rekvizīti:

SIA "FUNT"
Reg.Nr.40103278251

Rīga, Slokas iela 191-10,  LV-1067
Luminor Bank AS / DNB
RIKOLV2X
Konta numurs: LV50RIKO0002013160000


Juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 191-10,  LV-1067
Faktiskā adrese : Rīga, Ģerāniju iela 5, Rīga, LV-1067 (Tirdzniecibas noliktavu komplekss Buļļi  - Virbu iela 2)

Kontakt tālrunis :

mob.
+371 255 53 183     10:00-18:00

Sestdiena: brīvdiena

Svētdiena: brīvdiena

Noteikumi

 

  1. Vispārējo pārdošanas nosacījumu darbība

1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā happypets.lv un interneta veikala īpašnieku SIA FUNT (turpmāk tekstā happypets.lv), lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām.

1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā happypets.lv nosaka 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

1.3 Interneta veikalā happypets.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Prece var atšķirties no attēla. Uz attēla var būt detaļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. happypets.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem.  happypets.lv patur vienpusīgu tiesību jebkurā brīdī veikt  izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā http://www.happypets.lv/. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.4 happypets.lv  un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu happypets.lv  http://www.happypets.lv/ pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu interneta veikalā happypets.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un piekrīt tiem.
 
2. happypets.lv
2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā happypets.lv norādītas Eiro bez transporta  izdevumiem, un ietver pievienotās vērtības nodokli 21%.

2.2 Preces piegādes vērtība ir atkarīga no preces apjoma un atrunājama atsevišķi.

2.3 happypets.lv   patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.1.
 
3. Pasūtītās preces apmaksa
3.1 Preces apmaksa ir veicama:
* ar pārskaitījumu izmantojot internetbanku;
* jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē;
* ar skaidru naudu saņemot preci.
 
Neapmaksātie pasūtījumi.

Ja Jūs neapmaksājat savu pasūtījumu trīs dienu laikā kopš rēķina saņemšanas no [email protected], tad Jūsu pasūtījums tiek anulēts.

4. Preces piegāde un nodošana
4.1 0-2 darba dienas. Piegādes termiņš var ilgt līdz 7 darba dienām, sakarā ar Ziemassvētku un Jaunā gada svinībām. Orientējošais preces piegādes termiņš Klientam tiek paziņots pa elektronisko pastu vai telefonu. happypets.lv norādījis maksimālos piegādes termiņus. Piegādes termiņš sevī iekļauj arī pasūtījuma komplektāciju, preces piegādi Latvijā - tieši klientam. 

4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no happypets.lv neatkarīgu iemeslu dēļ, happypets.lv apņemas  paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no brīža, kad happypets.lv ir saņēmis attiecīgo informāciju.

4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Pirms preces pieņemšanas un preces saņemšanas apstiprināšanas ar savu parakstu uz pavaddokumentiem, iesakām uzmanīgi aplūkot preces iesaiņojumu. Parakstot pavaddokumentus, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iesaiņojums nav bojāts vai ir apmierinošā stāvoklī (prece nav bojāta). Preci bojātā iesaiņojumā (gadījumā, ja redzams, ka zem iesaiņojuma prece ir bojāta vai ir šaubas par to) iesakām atdot atpakaļ kurjeram un par šo problēmu paziņot uz elektroniskā pasta adresi.
 
5. Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana
5.1 happypets.lv patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:
* Klients nav samaksājis priekšapmaksu saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu 5 darba dienu laika no tā nosūtīšanas brīža.
* Uz preces piegādes brīdi Klients nav apmaksājis visu pasūtīujuma summu (attiecās tikai uz precēm uz pasūtījumu). Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un happypets.lv tiek noformēts speciāls papildus līgums.
*  Uz pieprasījumu par nomaksu Klients no kredītu iestādes saņēmis negatīvu atbildi.
* Ja klients ir veicis avansa maksājamu, bet nav samaksājis visu preču vērtību vai atteicās no pasūtījuma, iemaksātajs avanss netiek atgriezts. 

5.2. Klients ir tiesīgs atgriezt preci gadījumā, ja tiek konstatēti ražotāja defekti, piegādājot preci uz happypets.lv norādīto adresi Rīgā. Šajā gadījumā happypets.lv pārstāvis neizbrauc pie klienta, lai veiktu preču apmaiņu vai atgriešanu.

5.3. Klients var atteikties no pasūtījuma saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un reglamentējošiem Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255), kas nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Lūdzam saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. 

5.4. happypets.lv saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā, t.sk. ja dzīvnieku pārtikas iepakojums ir atvērts. Lai vienoties par preces atgriešanu, lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu un sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected] norādot pasūtījuma numuru un datumu.

5.5. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
 
6. Garantija un neatbilstošas preces atgriešanas kārtība
6.1  Klients ir tiesīgs iesniegt happypets.lv pretenzijas četrpadsmit dienu laikā no preces saņemšanas brīža happypets.lv,  kā pārdevējam, ir jānosaka defekta raksturs.

6.2 Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu vai maiņu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. happypets.lv ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laika posmā.

6.3 Atklājot preces defektus Klientam ir jārīkojas sekojoši:
* Jāiesniedz rēķins, čeks, kvīts  par preces pirkumu.
* Jāpaziņo par savu problēmu iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi vai zvanot uz klientu apkalpošanas nodaļas telefonu. Iesniegumā nepieciešams norādīt rēķina/pasūtījuma numuru. Iesniegumam pēc iespējas jāpievieno  fotogrāfijas, kur ir skaidri redzams atklātais preces defekts.

6.4 happypets.lv neuzņemas atbildību ja:
* preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
* preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā;
* precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas.
 
7. Pušu  atbildība un Force Majeure
7.1 happypets.lv ir atbildīgs pret Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana.

7.2 Klients ir atbildīgs pret happypets.lv vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana.

7.3 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei.

7.4 happypets.lv  nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties  sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos  nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros.

7.5 happypets.lv nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret  trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas.

7.6 happypets.lv nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām.
 
8. Citi nosacījumi
8.1happypets.lv  tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. happypets.lv izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. happypets.lv neizpauž Klienta personiskos datus, ko Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.

8.2 happypets.lv patur sev tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no happypets.lv  klientu bāzes.

8.3 Gadījumā, ja kāds vispārējo pārdošanas nosacījumu punkts nav pakļauts burtiskam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos happypets.lv un Klienta mērķus.

8.4 Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulētu strīdu vai domstarpību starp happypets.lv un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8.5. Interneta veikals happypets.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar klientu pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
 
 
Interneta veikals izstrādāts web-studijā"ATAKA" uz "shop2you"CMS. 2024  |  Atlaižu tīkla dalībnieks
Salidzini.lv logotips Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas